top of page

ឯកសារ សម្រាប់ចុះឈ្មោះចូលរៀន

សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវ សំបុត្រកំណើត, សៀវភៅគ្រួសា រូបថតរបស់សិស្ស នឹងអាណាព្យាបាល និងប្រវត្តិការសិក្សាកន្លងមករបស់កូន លោក លោកស្រី។

ប្រសិនបើអាណាព្យាបាលចង់យកកូនមកសាក សូមធ្វើការសាកសួរ ផ្នែករដ្ឋបាលជួរមុខ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម។

ចុះឈ្មោះ 

សាលាអន្តរជាតិអូស្រ្តាលី ប៉ាស៊ីហ្វីកនិងរៀបចំឯកសារសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។ សូមធ្វើការបំពេញពត៌មាន ក្នុងប័ណ្ឌបំពេញពត៌មាន។

បង់ប្រាក់

ការបង់ថ្លៃសិក្សា៖ បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃការសិក្សារួចរាល់ហើយ កូនៗលោកអ្នកអាចចូលរៀនជាផ្លូវការ។ សាលាអន្តរជាតិ អូស្រ្តាលីបា៉ស៊ីហ្វិកទទួលការទូទាត់តម្លៃសិក្សាជាសាច់ប្រាក់ ជាសែក ឬវេសាច់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារដៃគូរ និង PayGo។

ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ គឺធ្វើឡើងនៅតែសាខាខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះ។ 

bottom of page